Afghanistan

Hashmatullah Shahidi

Dawlat Zadran

Hamid Hassan

Samiullah Shenwari

Rahmat Shah

Hazratullah Zazai

Noor Ali

Najibullah Zadran

Mujeeb Ur Rahman

Sayed Shirzad

Rashid Khan

Gulbadin Naib

Ikram Alikhil

Asghar Afghan

Mohammad Nabi